Podeu consultar tota la informació de les Escoles Esportives Municipals al següent enllaç: https://ulldecona.cat/wp-content/uploads/2021/09/PDF-INFORMATIU-EEM-21-22-1.pdf i consultar els horaris previstos al següent enllaç: https://ulldecona.cat/wp-content/uploads/2021/09/PREVISIO-INICIAL-HORARI-EEM-21-22.pdf

  DADES NEN/NENA A INSCRIURE:

  ANY NAIXEMENT - CATEGORÍA  TUTOR LEGAL:  FORMA PAGAMENT:


  DADES BANCÀRIES:


  ACTIVITATS ESPORTIVES:

  (3 esports maxim en cas de seleccionar "Alumnes de Primària i Secundaria")

  AMB COMPETICIÓ:  SENSE COMPETICIÓ:


  QUOTES 2021/22:


  DESCOMPTES:

  Descompte 5€ (CARNET JOVE FALDUT)

  DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

  Buy now