Facebook-Instagram-logo2

L’Ajuntament d’Ulldecona i l’Oficina de Turisme convoquen la primera edició d’un concurs fotogràfic a les xarxes socials a Instagram i Facebook amb l’objectiu de reflectir la varietat d’experiències i moments que es poden captar en imatges durant els mesos d’estiu a Ulldecona, sota el lema «estiu a la fresca». L’objectiu és fotografiar aspectes quotidians de qualsevol dia d’estiu al nostre poble: persones, activitats o racons del nostre poble.

Condicions:

Instagram: Per ser concursant és condició indispensable ser seguidor de @turismeUlldecona. S’han de penjar les fotografies a la xara etiquetades com a mínim amb aquests dos hashtags: #estiualafresca i #Ulldecona.

Facebook: Per ser concursant és condició indispensable clicar m’agrada a les pàgines oficials de l’Ajuntament d’Ulldecona i Turisme Ulldecona. S’han de penjar les fotografies a la xarxa etiquetades com a mínim amb aquests dos hastags: #estiualafresca i #Ulldecona. Després, cal enviar-les per correu electrònic a turisme@ulldecona.cat

Procediment:

El jurat, format per membres de l’Oficina de Turisme d’Ulldecona, l’Ajuntament, fotògrafs professionals i amateurs, es reunirà per escollir les cinc imatges finalistes. El dies 24 d’agost es publicaran a les xarxes i s’escollirà com a guanyadora la que hagi obtingut més likes (sumant Instagram i Facebook) fins a les 12 del dia 29 d’agost.

Premis:

Primer: Visita guiada per a dos persones al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de l’Ermita i als Abrics I i VIII, al Castell d’Ulldecona i al nucli històric d’Ulldecona; un lot de productes del nostre poble (oli, mel, pastes ..) i un lot de llibres.

Segon: Visita guiada per a dos persones al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de l’Ermita i als Abrics I i VIII, al Castell d’Ulldecona i al nucli històric d’Ulldecona

Tercer: Visita guiada per a dos persones al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de l’Ermita i als Abrics I i VIII, al Castell d’Ulldecona i al nucli històric d’Ulldecona

Altres aspectes a tenir en compte:

 • Només són vàlides fotografies noves, fetes a Ulldecona i barris entre l’1 de juliol i el 21 d’agost de 2016 i publicades entre les mateixes dates. No s’admetran fotografies publicades fora d’aquest termini.

 • Els participants han de ser els autors materials de l’obra que envien i comptar amb el consentiment de les persones que hi apareguin.

 • Els participants del concurs han de posseir el dret de imatge de les fotografies presentades. Es faran responsables de possibles reclamacions de tercers en el cas de presentar una fotografia que no sigui pròpia.

 • En el cas que hi apareguin menors, cal que l’autor de la fotografia compti amb el consentiment dels pares o tutors.

 • Cada participant pot concursar amb tantes imatges com consideri oportú.

 • A l’hora d’escollir els finalistes es tindrà en compte l’originalitat, la qualitat de la imatge, el seu valor estètic i l’adequació a l’esperit del tema del concurs «estiu a la fresca»

 • Les fotografies poden portar comentaris, títols o explicacions, però aquest no serà un criteri de valoració.

 • Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic.

 • L’acceptació del premi per als guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya o altres de promoció del municipi.

 • Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin vulnerar drets personals, resultin ofensives o discriminatòries seran desqualificades. L’organització, a més, es reserva el dret de denunciar-la i demanar l’eliminació de la fotografia.

 • La participació suposa la cessió a títol gratuït de tots els drets de reproducció de la imatge. L’organització es reserva el dret de reproduir les imatges guanyadores i finalistes i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva publicació.

 • L’organització no prohibeix que els autors de les fotografies presentades al concurs les segueixin utilitzant per al que desitgin.

 • La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de lesmateixesefectuï l’organització.

L’Ajuntament d’Ulldecona convoca un concurs de fotografia a les xarxes socials amb el nom “Estiu a la fresca”