En aquest apartat, posem a la vostra disposició la normativa municipal, i us podeu descarregar tant les Normes Subsidiàries de Planejament d’Ulldecona completes, com parts d’aquest document, en format pdf (Acrobat Reader); tant el text com els plànols.

Per qualsevol consulta, estem a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 10:00 h. del matí fins les 14:00 h. del migdia.

Per consultes amb l’arquitecte municipal, el seu horari d’atenció al públic és el dilluns de 10:00 h. del matí fins les 14:00 h. del migdia. Es preferible concertar cita prèvia per telèfon, al número 977573034 o també per correu electrónic a la següent adreça, indicant dia i hora de visita, el motiu de la mateixa i un telèfon o adreça electrónica.

stecnics@ulldecona.cat

Tots els documents referents a les Normes Subsidiàries d’Ulldecona, tenen efectes merament informatius i no fan fe de les dades que contenen. Per a la certificació d’aquestes, únicament seran vàlids els originals aprovats per la Comissió d’Urbanisme.
D’acord amb el Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, l’Ajuntament d’Ulldecona disposa en aquesta web, de l’accés telemàtic de tota la normativa urbanística pròpia vigent que afecta al terme municipal d’Ulldecona.

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ULLDECONA

Paral·lelament, el Departament de Política  Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, ha posat en funcionament un Registre de Planejament urbanístic de Catalunya, en el qual es poden trobar totes les figures de planejament aprovades que afecten a l’Ajuntament d’Ulldecona. Per tal de poder accedir a aquest Registre, cliqueu a sobre del següent enllaç i busqueu la comarca “Montsià” i el municipi “Ulldecona”:

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=load

Per accedir a les obres que es troben en licitació, properament disposarem de la seu electrònica.

Buy now