1 plaça de Metge/ssa

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Classificació:
Torn:
Estat:
2023-0001303
1 plaça de Metge/ssa
Concurs
Personal laboral
Lliure
Presentació instàncies
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Annex I. Sol·licitud:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
[PDF]
[PDF][Autobaremació]
21/11/2023

21/11/2023
21/12/2023
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
  • Termini de presentació de sol·licituds: 23/01/2024
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses: [PDF]
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses: 19/04/2024
Procés selectiu
 
Resultats finals i altra documentació
 
Buy now