La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar inicialment el passat divendres, 8 de juny, el projecte de construcció del “Clavegueram – nou col·lector al Barri Castell amb la connexió a l’EDAR del Molí de l’Om”. L’import d’execució per contracta ascendeix a la quantitat de 39.658 euros. En cas de no produir-se cap al·legació, l’aprovació serà definitiva 30 dies després de la seva publicació oficial.  

L’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha explicat que “la construcció d’aquest nou col·lector al Barri Castell és una qüestió prioritària que donarà servei a tots els veïns del nucli i millorarà a la vegada la qualitat del mateix”. També ha posat de manifest l’Alcaldessa que “amb l’aprovació del projecte comença el camí per eliminar les basses actuals que recullen tot el que surt de la xarxa de clavegueram i, per tant, acabarem amb els problemes de salubritat pública i el risc existent actualment”.

Al llarg de l’actual mandat el govern municipal ha solucionat diversos problemes existents en l’àmbit de la gestió de les estacions depuradores d’aigües residuals i en les xarxes de clavegueram dels barris. Així, s’ha aconseguit que l’ACA posi en marxa l’EDAR dels Valentins, s’ha construït la xarxa de clavegueram a La Miliana i s’han fet obres de millora per al bon funcionament de la depuradora de les Ventalles, actualment gestionada pel propi Ajuntament, igual que la dels Rajolars – Sant Joan del Pas, la del Molí de l’Om – Barri Castell i la de l’Ermita. El pressupost anual destinat a la seva gestió supera els 36.000 euros. Cal apuntar, a més, la notable reducció dels cànons d’abocament de l’Ajuntament a les Confederacions Hidrogràfiques del Xúquer i de l’Ebre, que actualment ascendeixen a uns 15.000 euros per any aproximadament, la meitat que al 2015. Ara, amb l’aprovació d’aquest projecte, es dóna un pas més per a desbloquejar actuacions pendents en aquest mateix àmbit. 

Aprovació del projecte de construcció d’un nou col·lector d’aigües residuals al Barri Castell