ULLDECONA01.jpg

L’Ajuntament d’Ulldecona ha adjudicat aquesta setmana, mitjançant un decret signat per l’Alcaldessa, Núria Ventura, dos obres importants en relació al manteniment i millora de l’espai públic. Concretament es tracta de l’arranjament de voreres del carrer Sant Lluc i del carrer Calvari. Les dos actuacions s’imputen a la partida del pressupost 2016 incorporada per elecció dels veïns i veïnes en el procés de participació d’elaboració dels comptes municipals.

Després de la redacció d’una memòria valorada per part dels tècnics de l’Ajuntament, el pressupost del carrer Sant Lluc ascendeix a 23.415 euros i el del carrer Calvari a 36.168 euros i preveu, segons diversos trams, l’enderroc de les voreres existents, el condicionament de les voreres de pedra i la nova pavimentació de les mateixes. Durant el procés administratiu es va sol·licitar que emetessin la seva oferta 9 empreses de la població, de les quals dues d’elles van presentar el seu pressupost executiu. Finalment, el lot 1 (Sant Lluc) ha estat adjudicat a la mercantil Paco Favaró Olmo i el lot 2 (Calvari) a Treco SCP.

Segons Ventura, aquestes actuacions permetran millorar notablement “no només la imatge d’aquests carrers, que es completarà amb obres d’asfaltat el proper any, sinó també la seguretat, sobretot per als vianants”. Tant el carrer Sant Lluc com el carrer Calvari necessiten una actuació integral d’aquestes característiques, ja que fa molts anys que no s’ha fet cap obra en aquest sentit i, actualment, tant les voreres com el paviment, es troben molt malmesos.  

L’Ajuntament d’Ulldecona adjudica les obres de millora de les voreres del carrer Sant Lluc i carrer Calvari