La contractació d’aquest jove, llicenciat en Dret, ha estat possible mitjançant una nova subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb el Fons Social Europeu i amb la col·laboració del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El lloc de treball tindrà una durada de 6 mesos a jornada completa i té encarregades tasques de suport a l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament, relacionades bàsicament amb contractació pública, implementació de la seu electrònica, transparència i gestió d’expedients.  

L’Ajuntament d’Ulldecona ja ha estat beneficiari els darrers anys d’aquest tipus de subvencions, que permeten la contractació de jóvens del municipi amb formació per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

L’Ajuntament d’Ulldecona contracta en pràctiques un jove beneficiari del Programa de Garantia Juvenil