Un cop esgotat els 4 anys d’exercici de l’actual Jutgessa de Pau, l’Ajuntament d’Ulldecona ha incoat ja expedient administratiu per tal de procedir a l’elecció de jutge/ssa de pau, tal com va publicar el 21 de febrer, el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Per aquest motiu, segons el que disposa l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’obre termini perquè les persones que, reunint les condicions exigides per la llei, desitgin ocupar aquests càrrecs, puguin presentar sol·licitud a les oficines municipals, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. El termini de presentació acaba el 13 de març. 

Us podeu descarregar el model d’instància aquí.

Elecció de Jutge/ssa de Pau a Ulldecona